PRODUCT_IMG
Series: JAGER
รุ่น: J1A
คำอธิบาย: J1A สายหล่อ สองบุคลิกโดดเด่นด้วยการออกแบบ ที่ปรับเปลี่ยนได้ 2 บุคลิก ความลับก็คือ แผ่นปิด 5 แฉก ที่จะเปลี่ยนล้อให้เป็น หล่อหรู หรือหล่อซิ่งได้ ตามแต่ความต้องการ
Size
P.C.D.
ET
Price