ข่าวสารและกิจกรรม
NEW YEAR WITH LITETECH+

NEW YEAR WITH LITETECH+ 

ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 12 ธันวาคม 2566 ถึง 15 มกราคม 2567 เวลา 23.59 น. 

วันประกาศผล : สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage : Lenso Wheels (เลนโซ่ วีล) 

ขั้นตอนการร่วมสนุก 

  1. กิจกรรมพิเศษสำหรับแฟนเพจของ Lenso Wheels เท่านั้น เพียงแค่กดติดตาม Facebook Fanpage : Lenso Wheels (เลนโซ่ วีล)  

  1. ดูคลิปวีดีโอ “NEW YEAR WITH LITETECH+” จนจบ พร้อม Share คลิป ตั้งค่าเป็น “สาธารณะ” และใส่แฮชแท็ก #NEWYEARWITHLITETECHPLUS 

  1. และ Comment ใต้คลิป บอกกันหน่อยว่า “ล้อ LITETECH+ รุ่นไหนที่แฟนเลนโซ่อยากแนะนำให้เพื่อนๆเลือกใช้” พร้อมแท็กเพื่อน 3 คนที่อยากบอกต่อล้อดีๆจากเลนโซ่ 

ลุ้นแจกของรางวัล : มือถือ Samsung Galaxy Z Flip5 , 256 GB สี Gray (สีพิเศษ) 
มูลค่า 39,900 บาท  

 

หมายเหตุ: 

  1. ผู้ดำเนินกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกติกาได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

  1. ผู้ดำเนินกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล โดยจะเปลี่ยนแปลงเป็นของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

  1. ผู้ดำเนินกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกหรือหยุดกิจกรรมได้โดยชอบธรรม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือร้องขอผลจากการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  1. ผู้ร่วมกิจกรรมยอมรับและปฏิบัติตามกติกาที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ และการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น 

  1. ผู้ที่ได้รับรางวัลยินยอมให้พิมพ์และ/หรือเผยแพร่รายชื่อและ/หรือรูปถ่ายของผู้ที่ได้รับรางวัลเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ธุรกิจในปัจจุบันและ/หรือในอนาคตตามที่เห็นสมควร 

  1. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมอย่างถูกต้อง และขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัล หากผู้มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้