ข่าวสารและกิจกรรม
ใส่ล้อ D-1FC แล้วไป #เที่ยวทิพย์ กันเถอะ!!

ใส่ล้อ D-1FC แล้วไป #เที่ยวทิพย์ กันเถอะ!!

อยากไปเที่ยวที่ไหน เลนโซ่จัดให้!! พิเศษเฉพาะสายซิ่งที่ใส่ล้อเลนโซ่ D-1FC เท่านั้น 

ส่งรูปรถคันเก่งของคุณเข้ามาพร้อมบอกว่าอยากไปเที่ยวประเทศไหน 

เลนโซ่จะพารถคุณไป #เที่ยวทิพย์ ให้เอง! ที่สำคัญงานนี้มีรางวัลให้ด้วย!!

กติกาการร่วมสนุก : แอดไลน์ ส่งข้อมูลที่ทีมงานแจ้ง และรูปรถที่ใส่ล้อ D-1FC ตามมุมที่กำหนดด้านล่างนี้เท่านั้น พร้อมเลือกประเทศที่อยากไปเที่ยว ทีมงานจะนำรถคุณไปยังสถานที่นั้นๆตามต้องการ จากนั้นเลนโซ่จะเปิดให้เพื่อนๆมาร่วมโหวต ภาพรถที่โดนใจ ผู้ชนะรับไปเลย Premium set สุดคุ้ม 5 รางวัลพิเศษจากเลนโซ่ 

เงื่อนไขของรถยนต์ ที่สามารถส่งเข้าประกวด : รถยนต์ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องใส่ล้อเลนโซ่รุ่น D-1FC เท่านั้น


ช่องทางการรับสมัคร LINE LENSO ID : @566vyhnl

 

กำหนดระยะเวลารับสมัคร  : วันที่ 3 – 20 มิถุนายน 2564
เปิดโหวต :  28 มิถุนายน - 4 กรกฏาคม 2564
ประกาศผล :  8 กรกฏาคม 2564

 


หมายเหตุ:
1.ผู้ดำเนินกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกติกาได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2.ผู้ดำเนินกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล โดยจะเปลี่ยนแปลงเป็นของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3.ผู้ดำเนินกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกหรือหยุดกิจกรรมได้โดยชอบธรรม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือร้องขอผลจากการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
4.ผู้ร่วมกิจกรรมยอมรับและปฏิบัติตามกติกาที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ และการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
5.ทุกภาพที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทผู้ดำเนินกิจกรรม และสามารถนำไปเผยแผ่เพื่อการประชาสัมพันธ์ได้โดยไม่เสียค่าใช่จ่ายใดๆ ให้แก่ผู้ส่งภาพ
6.ผู้ที่ได้รับรางวัลยินยอมให้พิมพ์และ/หรือเผยแพร่รายชื่อและ/หรือรูปถ่ายของผู้ที่ได้รับรางวัลเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ธุรกิจในปัจจุบันและ/หรือในอนาคตตามที่เห็นสมควร
7.ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมอย่างถูกต้อง