ข่าวสารและกิจกรรม
The Ultimate American Style By MX Series

The Ultimate American Style By MX Series

การประกวด online เพื่อค้นหาที่สุดแห่งสาย American Style ครั้งแรกของประเทศ

The Ultimate American Style By MX Series

 

เลนโซ่ ขอเชิญเจ้าของรถยนต์ที่ตกแต่งแนว American Style สมัครเข้าร่วมการประกวด The Ultimate American Style By MX Series  ร่วมชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท พร้อมโอกาส "แจ้งเกิด" ผ่านสื่อชั้นนำ

 

เงื่อนไขของรถยนต์ ที่สามารถส่งเข้าประกวด
รถยนต์ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องตกแต่งแนว American Style ทั้งรถยกสูง และตัวเตี้ย ใส่ล้อขนาด 20 นิ้ว PCD 6x139.7 ในมุมที่กำหนดตามตัวอย่างด้านล่างนี้เท่านั้น ไฟล์ภาพขนาด 3MB ขึ้นไป

ช่องทางการรับสมัคร

LINE LENSO ID : @ltt8479a

 

 

กำหนดระยะเวลารับสมัคร วันที่ 4-27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นะครับ

 

การตัดสินรอบแรก

เปิดโหวตรอบที่ ระยะเวลาร่วมโหวตตั้งแต่วันที่ 1 - 6 มีนาคม 2564 โดยหมายเลขการโหวตจะเรียงตามลำดับการส่งภาพ

- วันที่ 8 มีนาคม 2564 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จำนวน 5 คัน สู่สาธารณะ ผ่านช่องทาง FACEBOOK LENSO ตัดสินโดยคะแนนโหวตจากประชาชนทั่วไป 60% และคะแนนโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 40%

 

การตัดสินรอบสุดท้าย วันที่ 29 มีนาคม 2564 ประกาศผลผู้ชนะเลิศการประกวดอันดับที่ 1-3 สู่สาธารณะ ผ่านช่องทาง FACEBOOK LENSO ตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

รางวัลการประกวด

ชนะเลิศอันดับที่ 1 : เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมคอนเทนต์โดย YouTube/Influencer ผู้มีชื่อเสียงด้านรถยนต์ ภาพรถขึ้น Cover Website , Facebook , YouTube LENSO

รองชนะเลิศอันดับ 1 : เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมคอนเทนต์โดย YouTube/Influencer ผู้มีชื่อเสียงด้านรถยนต์

รองชนะเลิศอันดับ 2 : เงินรางวัล20,000 บาท พร้อมคอนเทนต์โดย YouTube/Influencer ผู้มีชื่อเสียงด้านรถยนต์

ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้ง คัน รับล้อแม็ก MX CRAZY ขนาด 20x10.0 PCD 6x139.7 ET-24 ฟรีทันที 1 ชุด/คัน

 

 

 

หมายเหตุ:
1.ผู้ดำเนินกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกติกาได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2.ผู้ดำเนินกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล โดยจะเปลี่ยนแปลงเป็นของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3.ผู้ดำเนินกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกหรือหยุดกิจกรรมได้โดยชอบธรรม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือร้องขอผลจากการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
4.ผู้ร่วมกิจกรรมยอมรับและปฏิบัติตามกติกาที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ และการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
5.ทุกภาพที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทผู้ดำเนินกิจกรรม และสามารถนำไปเผยแผ่เพื่อการประชาสัมพันธ์ได้โดยไม่เสียค่าใช่จ่ายใดๆ ให้แก่ผู้ส่งภาพ
6.ผู้ที่ได้รับรางวัลยินยอมให้พิมพ์และ/หรือเผยแพร่รายชื่อและ/หรือรูปถ่ายของผู้ที่ได้รับรางวัลเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ธุรกิจในปัจจุบันและ/หรือในอนาคตตามที่เห็นสมควร
7.ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมอย่างถูกต้อง และขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัล หากผู้มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้